Nieuw Nederland is meer dan een architectenbureau. En wel hierom

Architect en oprichter van Nieuw Nederland Derk-jan Wentink vertelt over de ontwikkeling van ‘zijn’ bureau. Van het toch wel traditionele architectenbureau gespecialiseerd in particuliere opdrachten en grote woon-zorgcomplexen tot de multidisciplinaire, purpose driven onderneming van vandaag, die met een heldere en duurzame visie de verrommeling van het Nederlandse landschap te lijf gaat. 

“Ik ben Nieuw Nederland in 2000 begonnen. In 2003 is Jochem bij ons komen werken en later is hij ook partner geworden. Jochem en ik kenden elkaar uit Amsterdam waar we samen bij Hans van Heeswijk architecten hebben gewerkt. Hans is onze leermeester geweest. In 2011 zijn Jochem en ik samen gaan werken met Casper en Bonne. Casper is mijn zwager en Bonne een goede vriend uit Weesp. Beiden hebben geen bouwkundige achtergrond, maar economische en bestuurskundige expertise. Dit maakt onze samenwerking complementair en bijzonder. We zijn eigenlijk 4 goede vrienden die door een bijzondere samenloop van omstandigheden zijn gaan samenwerken en dat bevalt ons heel goed.” 

Harmonie

“Met Nieuw Nederland proberen wij onze ontwerpen altijd op een zorgvuldige manier in te passen en af te stemmen op de omgeving. We zoeken naar harmonie. Dit geldt voor de schaal, vormgeving en ook de materialisering. Wij vinden het belangrijk dat mensen onze gebouwen begrijpen en waarderen. Een gebouw dat de moeite waard is om te laten staan en her te gebruiken is in feite de ultieme vorm van Duurzaamheid. Het mooiste voorbeeld daarvan zijn onze monumenten.”

Ondernemers van het jaar

“In 2007 hebben wij een publieksprijs ontvangen voor het mooiste gebouw van Nederland (Landgoed Drakenburg). In hetzelfde jaar werden we door het publiek uitgeroepen tot ondernemers van het jaar in de regio Amersfoort vanwege onze toekomstplannen voor de herontwikkeling van ‘verrommelde’ bedrijventerreinen. Dat zijn hartstikke leuke waarderingen.” 

Barentsz Ontdekkingshuizen

“We hebben vooral in de eerste jaren veel gedaan op het gebied van wonen en zorg, waarbij de menselijke maat, huiselijkheid en een plezierige leefomgeving belangrijke thema’s waren. Sinds 5 jaar zijn wij vooral bezig met energiezuinige woningen op basis van houtskeletbouw. Het doel hierbij is het realiseren van betaalbare woningen die volledige in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. We hebben er zelfs een merk omheen gebouwd: Barentsz Ontdekkingshuizen. 

Kwaliteit, snelheid, vrijheid

“Voor de energiezuinige Barentsz-huizen hebben we intensief aan productontwikkeling gedaan, wat ook een aanzienlijke investering met zich mee heeft gebracht. Doordat we er een concept van hebben gemaakt, dat we onder de merknaam Barentsz-ontdekkingshuizen in de markt zetten, is het schaalbaar. We hebben de discipline ‘realiseren’ toegevoegd omdat we met een eigen productielocatie voor onze casco’s en een vast bouwteam de kwaliteit, de snelheid en de kostprijs van onze huizen veel beter onder controle kunnen houden dan toen we nog niet zelf realiseerden. Investeren en ontwikkelen doen we om zelf nieuwe projecten te initiëren. Dit is natuurlijk goed voor de werkvoorraad, maar het biedt ook de mogelijkheid om onze eigen opdrachten te formuleren. Dit geeft ons meer vrijheid in ontwerp en voor productontwikkeling. De Barentsz Stolpboerderij is hier een mooi voorbeeld van.”

 

“Veel nieuwbouw zal in de komende jaren gerealiseerd worden in hout.”

 

Ondernemers

“Doordat we verschillende achtergronden hebben en zelf ook een deel van onze opdrachten initiëren, kunnen we meer aan innovatie doen dan wanneer we alleen in opdracht ontwerpen. We zijn veel meer ondernemers geworden dan dienstverleners met een doel om betaalbare, energiezuinige woningen in de markt te zetten en te bouwen aan ons bedrijf.”

Verduurzamingsslag

“Over 20 jaar zou een belangrijk deel van onze gebouwvoorraad, (zowel voor wonen als werken) zodanig verduurzaamd moeten zijn dat ze geen of bijna geen energie meer verbruiken. Deze verduurzamingsslag moeten we aanwenden om de verrommeling die de afgelopen decennia is ontstaan aan de randen van onze dorpen en steden, voor een grot deel op te ruimen. Door middel van herontwikkeling en verdichting van de bebouwde omgeving kunnen we waarde creëren, waardoor het de moeite waard is om te investeren.” 

Nieuwbouw in hout

“Om ons woningtekort op te lossen moeten we in de komende jaren dan ook inbreiden en niet meer eindeloos uitbreiden. Op deze manier kunnen we een steeds plezierige leefomgeving realiseren waarbij er aandacht wordt besteed aan de inrichting van de openbare ruimte met veel groen. Veel nieuwbouw zal in de komende jaren gerealiseerd worden in hout. Voor de houtproductie zullen we een deel van onze landbouwgronden moeten omvormen naar bosbouw. Hiermee kunnen we de stikstof uitstoot terugdringen en een hoop CO2 opnemen.”