Het Erfdeel en Deelstaete

Het Erfdeel en Deelstaete, Baarn

(h)eerlijk delen!(Locatie Gaspard de Coligny)

In de Baarnse bebouwde kom is er niet zo heel veel meer van: ruimte om te wonen, te wandelen, te parkeren, te spelen en te delen… Bij de ontwikkeling van de plannen voor beide locaties, Gaspard de Coligny
én Montini, hebben we dan ook vooral gezocht naar een eerlijke, sociaalmaatschappelijke (en duurzame) verdeelsleutel voor het gebruik ervan. Het thema (H)EERLIJK DELEN verwoordt dit uitgangspunt. Niet voor niets geven we de locatie Gaspard de Coligny een naam mee die dit thema onderstreept en het karakter van de inrichting van deze ‘nieuwe’ locatie benadrukt: Het Erfdeel

(h)eerlijk delen!(Locatie Montini)

In de Baarnse bebouwde kom is er niet zo heel veel meer van: ruimte om te wonen, te wandelen, te parkeren, te spelen en te delen… Bij
de ontwikkeling van de plannen voor beide locaties, Montini én Gaspard de Coligny, is dan ook vooral gezocht naar een eerlijke, sociaalmaatschappelijke (en duurzame) verdeelsleutel voor het gebruik ervan. Het thema (H)EERLIJK DELEN verwoordt dit uitgangspunt. Niet voor niets geven we de locatie Montini een naam mee die dit thema onderstreept en het karakter van de inrichting van deze ‘nieuwe’ locatie benadrukt: De Deelstaet.