Noordschil Baarn

Noordschil Baarn

Project: Herontwikkeling bedrijventerrein Noordschil, Baarn
Ontwerp: 2007 – 2011
Oppervlakte: 16,5 HA
Categorie: Bedrijventerrein

De ‘problematiek’

De afgelopen decennia zijn er in Nederland veel bedrijventerreinen langs snelwegen verrezen. De gebouwen op deze terreinen zijn als vrijstaande objecten op hun kavel geplaatst en vertonen onderling weinig samenhang doordat ze apart van elkaar door uiteenlopende ‘partijen’ werden gerealiseerd. Het rommelige beeld dat hierdoor ontstaat, verstoort het landschap, de grond wordt inefficiënt gebruikt en de waarde van het vastgoed is (te) laag.

De oplossing

Voor het bedrijventerrein in Baarn bedacht Nieuw Nederland een plan om de grond intensiever te gebruiken en het imago en de waarde van het gebied te verbeteren. Door de bedrijfsgebouwen tegen elkaar aan te bouwen, kan een groter bebouwd oppervlak gerealiseerd worden. Het zware transport wordt gescheiden van het overige verkeer waardoor een plezierige leefomgeving ontstaat. Verder worden de gebouwen geïntegreerd in het landschap tegen het talud van de A1. Zo krijgt Baarn een gepaste entree, waar het ook prettig toeven is.