Renovatie Hoog Soestdijk

De vraag

De renovatie van de Serviceflat Hoog Soestdijk is een project in opdracht van de bewonersvereniging van het complex.

De flat bestaat uit 80 vrije sector appartementen, een recreatiezaal en een centrale keuken. Het gebouw dateert uit de zestiger jaren en is, zowel bouwkundig als installatietechnisch, aan een grondige renovatiebeurt toe. Alle stalen gevelkozijnen zijn koud gedetailleerd, wat op veel plaatsen condens- en vochtproblemen veroorzaakt. De betonnen balkons zijn eveneens koud gedetailleerd en zakken op veel plaatsen door.

De renovatie zal in een aantal fasen uitgevoerd worden. Als eerste zullen de gevels en de CV-installatie aangepakt worden.

De oplossing

Er is gekozen om alle stalen kozijnen vervangen door geïsoleerde aluminium kozijnen en worden de gevels en de balkons volledig ingepakt. Het uitgangspunt was het zoveel mogelijk in stand houden van de bestaande slanke geveldetaillering, die voor een belangrijk deel het karakter van dit gebouw bepaalt.