Sherpa Berkelstraat

Sherpa Berkelstraat

Project: Groepswoningen Sherpa Berkelstraat
Opgeleverd: 2014
Oppervlakte: 2.300 m2
Categorie: 29 wooneenheden (zorg: verstandelijke beperking)

De vraag

Sherpa biedt huisvesting aan bewoners met een verstandelijke beperking. Het vroeg ons om voor het project Berkelstraat (29 wooneenheden) een “zo normaal mogelijke woonomgeving met lage exploitatiekosten” te realiseren.

De oplossing

De 29 plaatsen aan de Berkelstraat zijn bestemd voor bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag. Hun appartementen verdeelden we over 5 woongroepen en 4 bouwblokken. Voor de vormgeving van de bouwblokken is met een knipoog gerefereerd aan de ‘dwarshuisboerderijen’ die typerend zijn voor de landelijke omgeving van Baarn en Eemnes. Het project wordt volledig verwarmd door middel van een warmtepompsysteem in combinatie met warmteterugwinning.